Blog

Kris Peeters s’engage à réformer le statut du personnel des ambassades

Posted by:

Kris Peeters s’engage à réformer le statut du personnel des ambassades

L’intersyndicale “Ambassades” a tenu samedi, 30 mai 2015, une assemblée générale en présence du Ministre de l’Emploi Kris Peeters. Les syndicats souhaitent que le personnel des ambassades ait un statut et les mêmes droits que les autres travailleurs en Belgique. “M. Peeters s’est engagé à mettre en oeuvre des réformes. Mais il n’a pas encore formulé de proposition concrète”, a indiqué le responsable CNE, Fabrice Epis.

L’allocution de M. Kris Peeters

Dames en heren,
Mesdames et Messieurs,

Wie terugkijkt in de tijd of zijn blik richt op talloze andere landen, die ziet hoe ver we al geraakt zijn. De geschiedenis van ons sociaal overleg gaat bijna 130 jaar terug. Als 130 jaar lang vormt de sociale dialoog de katalysator voor betere arbeidsomstandigheden, sterkere sociale bescherming en meer rechten voor werknemers.

Maar ondanks die vooruitgang, blijven er knelpunten over. Geregeld worden we met de neus op de feiten gedrukt. Enkele jaren geleden nog werd in een Brussels luxehotel huispersoneel van een rijke familie aangetroffen in erbarmelijke omstandigheden. De pracht en praal waarin deze mensen werkten, stond in schril contrast met de schrijnende realiteit van hun dagelijks leven. Een zeer laag loon, in beslag genomen identiteitspapieren, 24 uur per dag paraat staan en slapen op de grond; de manier waarop deze mensen behandeld werden, was ronduit wraakroepend.

Heureusement, il s’agit là d’une exception. D’autres questions problématiques s’accompagnent heureusement de circonstances moins brutales, mais cela nous rappelle néanmoins que nous devons rester vigilants. Sur ce plan, un pas en avant important a été l’approbation, en deux mille onze, d’une Convention concernant le travail décent pour les travailleurs domestiques.

En ook in eigen land werken we aan een betere naleving van de rechten van werknemers.
Ook van het personeel dat in ambassades werkt. Sinds verschillende jaren kon men al beroep doen op de Inspectiedienst voor het Toezicht op de Sociale Wetten bij geschillen tussen de ambassades en hun personeelsleden. In de meeste gevallen ging het dan om de niet-naleving van de Belgische wetgeving op sociaal en fiscaal vlak.

Met de oprichting van de Commissie van Goede Diensten binnen de FOD Werkgelegenheid in juli 2013, werd een belangrijke nieuwe stap genomen om dit thema structureel aan te pakken. De Commissie regelt de geschillen tussen de personeelsleden van de ambassades en hun werkgevers, en zorgt zo mee voor een verbetering van de situatie tussen personeelslid en werkgever. Daarbij wordt zoveel mogelijk getracht om de geschillen in der minne te regelen.

La Commission a en outre pour but d’informer les ambassades. Elle les informe de leurs obligations, propose un code de conduite et formule des conseils visant à améliorer les conditions de travail du personnel d’ambassade. Il a de plus été établi un contrat type qui reprend les obligations concrètes comme une description de fonction, le nombre d’heures à prester, l’horaire et la rémunération brute.

De samenwerking tussen vakverenigingen, administraties en de Regering in deze Commissie werpt na een jaar intensief werken al onmiskenbaar vruchten af. Dankzij het multidisciplinair karakter, is er een efficiënte uitwisseling van expertise die leidt tot oplossingen in der minne. Sinds de oprichting van de Commissie zijn er al verschillende bemiddelingspogingen geweest door de inspectiedienst voor het Toezicht op de sociale wetten, in samenwerking met de FOD Buitenlandse zaken.

De Commissie zal er dus steeds voor ijveren om de rechten van de betrokken partijen te waarborgen en hun relaties te verbeteren in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect. Want de dossiers die ze al behandeld heeft, tonen aan dat we nog meer aandacht moeten geven aan het personeel dat in Ambassades of buitenlandse missies werkt.
De reglementering voor de privésector is niet altijd van toepassing op het personeel van de ambassades en we moeten ons de vraag stellen of sommige verplichtingen van de publieke sector op hen van toepassing kunnen gemaakt worden.

Er zijn dus nog heel wat concrete zaken die we kunnen realiseren. En ik zal daar mijn volledige steun aan verlenen en er mee voor zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt.

De toepasbaarheid van de wet over de cao’s en de paritaire comités op het personeel van de diplomatieke zendingen en missies, is een vraag die in deze discussie vaak terugkomt. En we kunnen dat eventueel bekijken. Maar het is tegelijk duidelijk dat we dit op een juridisch correcte manier moeten aanpakken en de internationale rechtsregels moeten respecteren.

Daarnaast bekijken we of we de sociale zekerheidsreglementering kunnen aanpassen. Daarbij focussen we op de verjaringstermijnen wanneer de RSZ-bijdrage gedurende meerdere jaren niet werd betaald.
Tot slot blijven we focussen op sensibiliseringscampagnes en informatiecampagnes zodat de diplomatieke zendingen en hun personeel, de sociale en fiscale rechten en plichten van ons land kennen.
Dames en heren,
Mesdames et Messieurs,

Comme je l’ai déjà dit au début de mon discours, notre pays dispose d’une très bonne protection sociale. Cette protection s’applique également au personnel local des ambassades étrangères et des missions diplomatiques. Parallèlement, c’est une bonne chose que nous soyons vigilants. Il nous faut travailler ensemble pour résoudre les questions problématiques. Là encore, le dialogue doit toujours être privilégié. Dans ce contexte également, le dialogue social, la concertation sera le catalyseur du progrès.

De Commissie van Goede Diensten past perfect in die filosofie. Ik hoop dan ook dat we dat instrument ten volle zullen benutten. Ik hoop dat onze samenwerking daar verder vorm zal krijgen. Ik hoop dat we via de Commissie de dialoog met de ambassades levend kunnen houden. Op die manier kunnen we blijven zorgen voor betere arbeidsomstandigheden, sterkere sociale bescherming en meer rechten voor werknemers.

Ik dank u.

 

0


About the Author:

Add a Comment

Le temps imparti est dépassé. Merci de recharger le CAPTCHA.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

UA-23435816